Trường dành cho người nước ngoài

Trường dành cho người nước ngoài Daejeon là trường duy nhất dành cho người nước ngoài tại Daejeon, hiện đang có khoảng 1.500 học sinh. Trường dành cho người nước ngoài Daejeon gồm có cấp tiểu học (từ mẫu giáo đến lớp 5, trung học cơ sở ·cấp 3 (từ lớp 6- đến lớp 10) và có nhiều khu vực phục vụ giáo dục như kí túc xá, nhà thể thao, thư viện, phòng máy vi tính, sân bóng đá v.v.

  • Website :
  • Địa điểm : 77, đường Yongsan 2, quận Yuseong, Daejeon
  • Điện thoại : 042-620-9000