Kết hôn · Ly hôn quốc tế

Kết hôn quốc tế

Để việc kết hôn quốc tế được xác định là hợp pháp tại Hàn Quốc thì người kết hôn phải hội tụ các điều kiện quy định tại nước mình và đồng thời phải đăng kí kết hôn tại cơ quan hành chính và đăng kí mối quan hệ hôn nhân trên Sổ đăng kí quan hệ gia đình.

 • Thủ tục khai báo hôn nhân
  • Cơ quan khai báo : Ủy ban quận, huyện
  • Giấy tờ chuẩn bị :
   • 1. Giấy tờ chứng minh điều kiện kết hôn của người nước ngoài và bản dịch của giấy tờ chứng minh đó.
   • 2. Giấy công chứng quốc tịch của người nước ngoài (Sổ đăng kí quan hệ gia đình, giấy khai sinh, photo hộ chiếu, hộ khẩu v.v.)
   • 3. 01 bản Giấy đăng ký kết hôn (Có kí tên hoặc đóng dấu của 2 người kết hôn và của 2 người làm chứng đã đủ tuổi thành niên)
   • 4. Chứng minh thư của các đối tượng kết hôn

Ly hôn quốc tế

Tùy theo phương pháp để hủy bỏ quan hệ hôn nhân mà ly hôn có thể chia thành: ly hôn theo phán quyết của tòa án và thuận tình ly hôn.

Thuận tình ly hôn

Là hành vi hủy bỏ quan hệ hôn nhân căn cứ vào sự thỏa thuận tự do của các đương sự, người định ly hôn nhận Giấy xác nhận thuận tình ly hôn từ Tòa án gia đình và trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận thì phải mang theo Giấy xác nhận đó đến xin khai báo ly hôn ở ủy ban quận, huyện nơi cư trú.

 • Nếu quá 3 tháng thì Giấy xác nhận thuận tình ly hôn của Tòa án gia đình sẽ bị hết hiệu lực.

Ly hôn theo phán quyết của tòa án

Theo điều 217 Luật tố tụng dân sự thì phán quyết ly hôn của toà án nước ngoài cũng có hiệu lực tại Hàn Quốc. Vì vậy, nếu khai báo ly hôn theo phán quyết ly hôn của tòa án nước ngoài thì phải nộp Giấy phán quyết ly hôn và Giấy chứng minh chắc chắn ly hôn cùng với bản dịch của các giấy tờ này.Đem theo Giấy phán quyết của tòa án đến ủy ban quận hoặc huyện tại địa phương sinh sống để khai báo ly hôn.