Nghĩa vụ khai báo của người nước ngoài

Khai báo khi thay đổi thong tin đăng ký người nước ngoài

Trong vòng 14 ngày sau khi có những lí do khai báo như các mục dưới đây, người nước ngoài phải khai báo những nội dung thay đổi trong thông tin cá nhân của bản thân với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền.

Lý do khai báo
 • Khi thay đổi họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và thay đổi quốc tịch
 • Khi thay đổi số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, thời hạn của hộ chiếu
 • Khi người nước ngoài có các loại thị thực như: Văn hóa nghệ thuật (D-1), Du học ((D-2), Tu nghiệp thông thường (D-4), Phóng viên thường trú (D-5), Hoạt động tôn giáo (D-6), Chuyên gia quản lý (D-7), Doanh nghiệp đầu tư (D-8), Kinh doanh thương mại (D-9) thay đổi đoàn thể hay cơ quan trực thuộc (bao gồm cả thay đổi tên gọi của cơ quan hay đoàn thể)
Thời gian khai báo
 • Trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh những lí do khai báo nêu trên, nếu người nước ngoài đã đăng kí không khai báo trong thời gian quy định thì sẽ phải nộp tiền phạt.
Chuẩn bị giấy tờ
 • Hộ chiếu và thẻ cư trú người nước ngoài, đơn khai báo, giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi
Khai báo thay đổi nơi cư trú

Khai báo thay đổi nơi cư trú : Khi thay đổi nơi cư trú, người nước ngoài đã đăng kí phải thông báo cho phòng Dân sự của Ủy ban nhân dân Quận tại nơi cư trú mới hoặc cục Quản lí xuất nhập cảnh có thẩm quyền trong vòng 14 ngày kể từ khi chuyển đến nơi ở mới.

5 văn phòng quận tại thành phố Daejeon
5 văn phòng quận tại thành phố Daejeon
Văn phòng quận Vị trí Trang chủ Số điện thoại
Quận Dong phường Gao, quận Dong, T.p Daejeon (147 đường Donggucheong) http://www.donggu.go.kr 251-4114
Quận Jung 499-1 phường Daeheung, quận Jung, t.p Daejeon (100 đường Jungang) http://www.djjunggu.go.kr 606-6114
Quận Seo 1300 phường Dunsan, quận Seo, t.p Daejeon (100 đường Dunsanseo) http://www.seogu.go.kr 288-2114
Quận Yuseong 109, phường Eoeun, quận Yuseong, t.p Daejeon (211 đường Daehak) http://www.yuseong.go.kr 611-2114
Quận Daedeok 520 phường Ohjung, quận Daedeok, T.p Daejeon (20 đường số 1033 Daejeon) http://www.daedeok.go.kr 608-6114
Chuẩn bị giấy tờ
 • Giấy khai báo, hộ chiếu hoặc chứng minh thư người nước ngoài, giấy chứng nhận nơi cư trú
 • Trong vòng 14 ngày nếu không khai báo sẽ bị phạt tiền.
 • ※ Văn phòng người nước ngoài và nhập cư Daejeon (※ Hoạt động trang web tiếng anh)
  • Nhiệm vụ chính của cục Quản lý xuất nhập cảnh là phụ trách các công việc khai báo và thay đổi nơi cư trú, cấp phép lưu trú như là gia hạn thời gian lưu trú, khai báo người nước ngoài. Ngoài ra, cơ quan này còn phụ trách việc điều tra xem người nước ngoài có vi phạm quy định của Luật quản lí xuất nhập cảnh hay không, đồng thời quyết định các biện pháp trục xuất nếu người nước ngoài vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ 91 ngày trở lên kể từ ngày nhập cảnh phải đến cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền ở nơi cư trú để làm thủ tục khai báo người nước ngoài.
  • Địa chỉ : 7, đường số 26 Mokjung, quận Jung, t.p Daejeon (16-8, phường Jungchon)
  • Khu vực quản lý :
   • Toàn bộ thành phố Daejeon
   • Thành phố tự quản đặc biệt Sejong
   • Tỉnh Chungcheongnam - Gyeryong-si, Gongju-si, Nonsan-si, Boryeong-si, Geumsan-gun, Buyeo-gun, Seocheon-gun, Yeongi-gun
    (※ Ngoại trừ người quản lý chi nhánh Seosan, Chungnam Seosan-si, Dangjin-si, Hongseong-gun và Taean-gun)
   • tỉnh Chungcheongbuk -huyện Yeongdong, huyện Okcheon
    (※ Ngoại trừ Oecheon-ri Buyong-myeon Cheongwon-gun)
  • Số điện thoại : 042-220-2001, Fax : 042-255-0496
  • Hướng dẫn công việc : Thị thực, tạm trú, cư trú, quốc tịch, điều tra, cấp giấy tờ xác thực, v.v.
  • Thông tin chi tiết : http://immigration.go.kr, www.hikorea.go.kr