Việc làm

Người nước ngoài có thể làm việc tùy theo mục đích nhập cảnh và loại visa được cấp. Người di trú theo dạng kết hôn với người Hàn Quốc có visa loại (F-6, F-21) được luật pháp quy định có thể làm việc Có thể gọi điện thoại đến Trung tâm hướng dẫn thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài( 1345 ) để kiểm tra xem loại visa của bạn có được phép làm việc hay không.

Đến các cơ quan giới thiệu việc làm

Nếu đến Trung tâm tuyển dụng, Trung tâm thông tin việc làm, Trung tâm phát triển nguồn nhân lực phụ nữ, Trung tâm hỗ trợ nhân lực người nước ngoài, Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa gần nơi cư trú thì có thể được hướng dẫn về các thông tin liên quan đến việc làm dành cho người nước ngoài (người di trú kết hôn, v.v.)

Sử dụng Internet
Sử dụng Internet
Hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài www.eps.go.kr
Trang web tuyển dụng và xin việc www.work.go.kr www.work.go.kr/daejeon www.work.go.kr/jobcenter
Trung tâm phát triển nguồn nhân lực phụ nữ www.vocation.or.kr
Trung tâm hỗ trợ việc làm Daejeon www.daejeon.work.go.kr