Thư viện công cộng

Thư viện công cộng
Thư viện công cộng
tên thư viện địa chỉ điện thoại
Thư viện Hanbat 10, đường Seomun, quận Jung 042-270-7420
Thư viện Ga ô 147, đường Donggucheong, quận Dong) 042-259-7051
Thư viện yongun 23-23, đường số 68, đường Saeul, quận Dong 042-259-7021
Thư viện Gayang 72, đường số 277, đường Uam, quận Dong 042-259-7081
Thư viện panam 20, đường số 180, đường Okcheon, quận Dong 042-259-7071
Thư viện Mujigae 56-22, đường Dongbu, quận Dong 042-259-7041
Thư viện Seongnam 38-5, đường Seongnam, quận Dong 042-259-7091
Thư viện chayang đường số 16 pereongro quận Dong (đường chayang) 042-259-7422
Thư viện hongto 56, đường số 34 Dongsanro, quận Dong 042-259-7571
Thư viện gama 138, đường số 127, sengamaro quận Seo 042-288-4740
Thư viện Gasuwon 91-11, đường Gasuwon, quận Seo 042-288-4770
Thư viện Dunsan 263, đường Cheongsa, quận Seo 042-288-4800
Thư viện nhi đồng quận Seo 25, đường Jeongrimdong, quận Seo 042-288-4830
thư viện Gu am 57, đường số 626, đại lộ Yuseong, quận Yuseong 042-601-6630
Thư viện Noeun 34, đường số 234, đường Noeundong, quận Yuseong 042-601-6610
Thư viện Wonshinheung 59, Wonsinheungnam-ro, quận Yuseong 042-601-6970
Thư viện Yuseong 507-38, đại lộ Daedeok, quận Yuseong 042-601-6530
Thư viện JinJam 19, đường số 160, đường Jinjam, quận Yuseong 042-601-6590
Thư viện guJeuk 20, đường số 37, đường Waryong, quận Yuseong 042-601-6510
Thư viện Quanpeong 31, đường số 131 Techno, quận Yuseong 042-716-0350
Thư viện học tập trọn đời Sintanjin 64, đường Sintanjindong, quận Daedeok 042-608-5511
Thư viện học tập trọn đời Ansan 25, đường số 663, đường Gyejok, quận Daedeok 042-608-5512
Thư viện học tập trọn đời Songchon 59, đường Songchon, quận Daedeok 042-608-5513
Viện văn hóa và giáo dục sinh viên Daejeon 1360, Dongseo-daero, quận Jung 042-229-1470
Thư viện Sanseong 62, đường số 53, Sanseo đường, quận Jung 042-220-0700
Thư viện Wolpyeong 664, Hanbat-daero, quận Seo 042-288-4870