Thẻ giao thông

Khi sử dụng giao thông công cộng thì sẽ rất tiện lợi nếu bạn dùng thẻ giao thông.

Khi sử dụng giao thông công cộng thì sẽ rất tiện lợi nếu bạn dùng thẻ giao thông. Thẻ giao thông có thể sử dụng cho tất cả các phương tiện như tàu điện ngầm, xe buýt nội thành, taxi và có thể được giảm giá so với khi đi xe bằng tiền mặt. Ngoài ra, trường hợp chuyển xe buýt nội thành hay tàu điện ngầm, nếu quẹt thẻ giao thông thì có thể được miễn phí chuyển xe đến 3 lần

Các loại thẻ giao thông
  • Thẻ giao thông trả sau
    • Thẻ giao thông trả sau là thẻ được kết hợp luôn với thẻ tín dụng được cấp bởi các ngân hàng, tuy nhiên phải thỏa mãn một số yêu cầu tín dụng thì mới được cấp thẻ.
    • Thẻ giao thông dưới dạng trả sau có thẻ tín dụng và thẻ thanh toán
    • Thẻ trả sau (1tháng 1 lần thanh toán), thẻ trả trước(sẽ trừ tiền ngay trong sổ tài khoản)