Giao dục ở nhà trẻ và mẫu giáo

Trước khi vào học cấp 1, trẻ em có thể được đi học ở nhà trẻ hoặc mẫu giáo

Nhà trẻ
 • Nhà trẻ là cơ sở giáo dục và chăm sóc dành cho trẻ từ 0 đến 5 tuổi, đây là cơ sở được Bộ Phúc lợi Y tế chỉ định dựa trên "Luật Chăm sóc trẻ em"
 • Thời gian chăm sóc giáo dục thường cơ bản lấy 07:30~16:00 ngày làm việc làm chuẩn. Với trẻ em cần kéo dài thời gian chăm sóc, cũng có thể được kéo dài.
 • Chi phí chăm sóc giáo dục hàng tháng khác nhau với những cơ sở giáo dục và độ tuổi của trẻ khác nhau.
Mẫu giáo
 • Mẫu giáo là trường dành cho các cháu nhỏ từ 3-5 tuổi.
 • Thời gian giáo dục thường là từ 09:00~14:00 giờ, nhưng cũng có nơi kéo dài thời gian đó cho con cái của các bậc phụ huynh cùng đi làm
 • Chi phí giáo dục mỗi tháng khác nhau tùy theo từng trường mầm non tư lập, công lập hay quốc lập.

Hỗ trợ chi phí chăm sóc, tiền học phí cho trẻ, Chi phí nuôi dạy trẻ trong gia đình

Hỗ trợ chi phí chăm sóc, tiền học phí của trẻ
 • Trẻ nhỏ 0~5 tuổi sử dụng cơ sở chăm sóc (nhà trẻ) có thể được nhận chi phí chăm sóc, còn trẻ từ 3~5 tuổi đi học ở trường mẫu giáo thì có thể được nhận tiền học phí theo đơn giá hỗ trợ của chính phủ theo từng độ tuổi không liên quan đến mức thu nhập
Hỗ trợ chi phí chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật
 • Hỗ trợ toàn bộ tiền chi phí chăm sóc (100% số tiền hỗ trợ của chính phủ) cho trẻ bị khuyết tật dưới 12 tuổi chưa đi học.
 • Hỗ trợ toàn bộ tiền chi phí giáo dục cho trẻ khuyết tật là đối tượng của giá dục đặc biệt đang đi học ở trường mẫu giáo trong độ tuổi từ 3~5.
Trợ cấp nuôi dưỡng gia đình
 • Trợ cấp nuôi dưỡng cho trẻ em không đi học mẫu giáo·nhà trẻ mà chưa đi học chưa đủ 86 tháng được gia đình nuôi dưỡng
  • Mỗi tháng trẻ em dưới 12 tháng tuổi được trợ cấp 200.000 Won, 12~24 tháng trợ cấp 150.000 Won, 24~36 tháng trợ cấp 100.000 Won, 36~86 tháng trợ cấp 100.000 Won
   • Số điện thoại giải đáp thắc mắc : Ủy ban phường quản lý nơi cư trú, Tổng đài Phúc lợi y tế 129