Nộp thuế

Thuế của Hàn Quốc được chia ra làm hai loại: thuế quốc gia thì do nhà nước thu (thuế thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập từ thừa kế, thuế giáo dục, v.v.), thuế địa phương do chính quyền địa phương thu (thuế mua hàng, thuế đăng ký, thuế cư dân, thuế xe ô tô, thuế tài sản v.v.).

  • Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc cũng có nghĩa vụ phải nộp thuế như người Hàn Quốc.
  • Phương pháp nộp thuế
    • - Nếu nhận được giấy yêu cầu nộp thuế thì phải nộp cho các cơ quan tín dụng như ngân hàng, bưu điện
    • Có thể nộp thuế một cách dễ dàng bằng cách dùng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản tự động.
  • dung chi tiết có thể xem tại trang chủ Tổng Cục thuế ()và có thể xem tại trang chủ của Ủy ban quận quản lý nơi cư trú / Đường dây tư vấn về thuế của Tổng cục thuế 126
Chuẩn bị giấy tờ
  • Hộ chiếu và thẻ cư trú người nước ngoài, đơn khai báo, giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi
Khai báo thay đổi nơi cư trú

Khai báo thay đổi nơi cư trú : Khi thay đổi nơi cư trú, người nước ngoài đã đăng kí phải thông báo cho phòng Dân sự của Ủy ban nhân dân Quận tại nơi cư trú mới hoặc cục Quản lí xuất nhập cảnh có thẩm quyền trong vòng 14 ngày kể từ khi chuyển đến nơi ở mới.

5 văn phòng quận tại thành phố Daejeon
5 văn phòng quận tại thành phố Daejeon
Văn phòng quận Vị trí Trang chủ Số điện thoại
Quận Dong phường Gao, quận Dong, T.p Daejeon (147 đường Donggucheong) http://www.donggu.go.kr 251-4114
Quận Jung 499-1 phường Daeheung, quận Jung, t.p Daejeon (100 đường Jungang) http://www.djjunggu.go.kr 606-6114
Quận Seo 1300 phường Dunsan, quận Seo, t.p Daejeon (100 đường Dunsanseo) http://www.seogu.go.kr 288-2114
Quận Yuseong 109, phường Eoeun, quận Yuseong, t.p Daejeon (211 đường Daehak) http://www.yuseong.go.kr 611-2114
Quận Daedeok 520 phường Ohjung, quận Daedeok, T.p Daejeon (20 đường số 1033 Daejeon) http://www.daedeok.go.kr 608-6114