Đăng ký người nước ngoài

Đối tượng ·Thời gian ·phương pháp

Theo Luật quản lí xuất nhập cảnh, nếu người nước ngoài muốn cư trú tại Hàn quốc trong thời gian hơn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc thì phải làm thủ tục đăng kí người nước ngoài và phải xin cấp thẻ cư trú người nước ngoài. Con cái của người nước ngoài đã đăng kí tại Hàn Quốc đó có thể đăng kí nhập học vào các trường của Hàn Quốc hoặc các trường của nước ngoài. Những người đã đăng kí có thể được hưởng quyền lợi của Bảo hiểm y tế. Theo quy định tại Điều 27 của Luật quản lí xuất nhập cảnh thì người nước ngoài từ 17 tuổi trở lên phải luôn luôn mang theo thẻ cư trú người nước ngoài hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh cho phép nhập cảnh và phải xuất trình khi nhân viên công vụ của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hoặc nhân viên công vụ có thẩm quyền yêu cầu xuất trình.

Đối tượng đăng ký
 • Người nước ngoài muốn cư trú tại Hàn quốc trong khoảng thời gian hơn 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Hàn Quốc
 • Người đã mất quốc tịch Hàn Quốc và nhập quốc tịch nước ngoài
 • Trường hợp người nước ngoài được sinh ra tại Hàn Quốc đã cư trú quá 90 ngày kể từ ngày nhận được tư cách lưu trú và có ý định lưu trú tiếp
 • Những trường hợp không phải đăng kí người nước ngoài
  • - Người thực hiện công tác ngoại giao, công vụ, người thi hành hiệp định thỏa thuận và gia đình của người đó (A-1, A-2, A-3)
  • Người làm các công việc quan trọng trên các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, quốc phòng và gia đình của người đó, hoặc những người nước ngoài được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là trường hợp được miễn thủ tục đăng kí người nước ngoài
  • Công dân Canada muốn cư trú dưới 6 tháng và muốn hoạt động trong các lĩnh vực thuộc các tư cách cư trú sau đây :
   Văn hóa nghệ thuật (D-1), hoạt động tôn giáo (D-6), thăm và ở cùng người thân (F-1), theo vợ hoặc chồng (F-3) và các loại khác (G-1)
Thời gian đăng ký
 • Người nước ngoài định cư trú tại Hàn Quốc hơn 90 ngày
  • Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh
 • Người nước ngoài được nhận tư cách cư trú hoặc giấy phép thay đổi tư cách cư trú
  • Khi nhận được giấy phép đó (đăng kí ngay lập tức)
   Ví dụ: Nếu là người nước ngoài có tư cách cư trú là B-2 (visa du lịch) làm thủ tục đăng kí thay đổi tư cách cư trú sau khi đã cư trú được 5 tháng thì sẽ đăng kí người nước ngoài ngay khi xin giấy phép thay đổi tư cách cư trú.
Phương pháp đăng ký
 • Chuẩn bị các tài liệu và xin tiếp nhận đăng ký tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Daejeon
  • Giấy tờ cần nộp : Đơn xin đăng ký người nước ngoài, hộ chiếu, 2 ảnh màu (3.5 cm×4.5 cm), giấy tờ kèm theo đối với từng tư cách lưu trú, Lệ phí 30,000won (Tiền mặt)
 • Thông tin chi tiết
 • Giải đáp thắc mắc liên quan đến xuất nhập cảnh/ lưu trú qua số điện thoại : 1345