Dịch vụ truyền thông

Điện thoại di động
 • Phương pháp hòa mạng : Đến 3 công ty mạng di động của Hàn Quốc (SKT, KT, LG U+) để viết Đơn xin đăng kí hòa mạng, sau đó trả tiền phí hòa mạng và tiền mua máy điện thoại.
 • Giấy tờ yêu cầu : Thẻ cư trú người nước ngoài, hộ chiếu, sổ tài khoản chuyển tiền tự động v.v.
 • Các dịch vụ nhà mạng chủ yếu
  • SK Telecom : /1599-0011
  • KT olleh : /100
  • LG U+ : /1544-0010
Điện thoại thông thường (Điện thoại bàn)
 • Trang chủ và số điện thoại của các công ty nhà mạng
  • KT : , 100(한국어) / 1588-8448(외국어)
  • SK Broadband : /106
Điện thoại quốc tế
 • Cách thức sử dụng điện thoại quốc tế
  • Số dịch vụ điện thoại quốc tế + Mã quốc gia + Mã vùng + Số điện thoại
 • Trường hợp có số ‘0’ ở trước số điện thoại và mã vùng, ấn số điện thoại có bỏ số ‘0’ đó đi.
 • Số dịch vụ điện thoại quốc tế chủ yếu
  • KT(001), LG U+(002), SK Telink(00700)
 • Mỗi công ty có mức cước phí khác nhau. Các bạn có thể tiết kiệm chi phí nếu sử dụng vào khoảng thời gian giảm giá như ngày nghỉ lễ, buổi sáng/ban đêm vào ngày thường
Internet
 • Cách thức đăng ký sử dụng : Gọi điện thoại đến công ty thông tin internet để đăng ký dịch vụ. Vì phí hòa mạng, cước phí sử dụng theo tháng, v.v. khác nhau tùy theo từng công ty thông tin nên hãy so sánh kỹ lưỡng rồi mới đăng ký
 • Các công ty thông tin chủ yếu :
  • KT : /100
  • SK Broadband : /106
  • LG U+ : /101