Dịch vụ y tế dành cho người nước ngoài

119

Nếu xảy ra hỏa hoạn hoặc các trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gọi số 119. Đội cứu hộ 119 cung cấp các dịch vụ khẩn cấp như đưa người bệnh đến bệnh viện gần nhất bằng xe cấp cứu. Ngoài ra, nếu gọi cho 119 thì bạn có thể được kết nối với cơ quan cung cấp dịch vụ thông dịch để có thể gọi điện thoại 3 bên cùng lúc. Nếu gọi từ điện thoại di động thì chỉ cần bấm 119 mà không cần bấm mã vùng, nếu gọi từ điện thoại công cộng thì đầu tiên, bạn cần bấm nút gọi khẩn cấp màu đỏ, sau đó bấm 119.

Trung tâm khám chữa bệnh cho người nước ngoài, Bệnh viện Đại học Chung Nam

Trung tâm y tế dành cho người nước ngoài nằm trong Khoa y học gia đình, hỗ trợ tư vấn điều trị bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh

 • Điện thoại : 042-280-7114, Điện thoại tư vấn bằng tiếng Anh : 042-280-8429, Điện thoại tư vấn bằng tiếng Trung Quốc : 042-280-6239
Trung tâm chăm sóc sức khỏe quốc tế thuộc bệnh viện Đại Học Eunji

Trung tâm chăm sóc sức khoẻ quốc tế thuộc bệnh viện trường đại học Eulji có thể tư vấn điều trị bằng tiếng Anh.

 • Điện thoại (tiếng Hàn) : 042-611-3000, Điện thoại tư vấn bằng tiếng nước ngoài : 042-611-3399
Nhóm điều trị quốc tế bệnh viện Sun

Nhóm điều trị quốc tế bệnh viện Sun gồm các chuyên khoa : khoa nội, khoa ngoại, khoa nhi, khoa sản phụ, khoa răng v.v bố trí nhân viên tư vấn bằng tiếng Mông Cổ, tiếng Nga, tiếng Anh.

 • Điện thoại tư vấn bằng tiếng nước ngoài : 042-220-8080, Điện thoại đại diện(tiếng Hàn) : 042-220-8000
Trung tâm hợp lực trị liệu Đại học Konyang / Trung tâm trị liệu quốc tế

Trung tâm hợp tác điều trị thuộc Bệnh viện Trường đại học Konyang bố trí nguồn nhân lực chuyên môn có khả năng thông dịch thành thạo tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Anh, hỗ trợ người nước ngoài kiểm tra sức khỏe thông thường, xin visa, cấp cứu, nhập viện, điều trị ngoại trú v.v.

 • Điện thoại (tiếng Hàn) : 042-600-9999, Điện thoại tư vấn bằng tiếng nước ngoài : 042-600-6655
Khám chữa bệnh miễn phí cho người di trú tại trung tâm phúc lợi xã hội

Tại trung tâm phúc lợi xã hội dành cho người nước ngoài di trú cung cấp dịch vụ chữa bệnh miễn phí về đông y, tây y, nha khoa v.v. cho lao động người nước ngoài, phụ nữ kết hôn quốc tế và du học sinh v.v.

 • Thời gian làm việc : Từ 2 đến 5 giờ chiều Chủ nhật hàng tuần
 • Địa điểm : Số 6, đường Mokcheokyo 7, quận Jung
 • Khoa khám chữa bệnh : Tây y, Đông y, nha khoa, hiệu thuốc
 • Điện thoại : 042-631-6242
Cơ quan y tế trực đêm

Có thể tải xuống và xác nhận danh sách cơ quan y tế trực đêm ở thành phố Daejeon

 • Thông tin về các bệnh viện và hiệu thuốc trực đêm tại thành phố Daejeon
  • 042-120 (Tổng đài thành phố Daejeon), 042-270-2222 (Phòng trực đêm thành phố Daejeon)