Bảo hiểm y tế quốc dân

Hàn Quốc đang thực hiện chế độ đóng một số tiền bảo hiểm y tế nhất định mỗi tháng tuỳ theo mức thu nhập. Nếu tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe quốc dân thì có thể sử dụng dịch vụ của các cơ quan y tế với chi phí rẻ và khám sức khỏe định kỳ.

. Hướng dẫn về hệ thống bảo hiểm y tế cho người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài

Quản lý người mua bảo hiểm
 • (Đối tượng mua bảo hiểm) những người đã ở trên 6 tháng mà chưa tham gia bảo hiểm y tế.
  • Kết hôn di dân (F-6) Ngày nhập cảnh (Tuy nhiên, người nước ngoài nếu đăng ký muộn hơn ngày nhập cảnh thì lấy ngày đăng ký làm chuẩn).
   • * Ngoại trừ người nước ngoài có tư cách cư trú là A (ngoại giao), B (du lịch), C (ngắn hạn), G1 (khác), nhưng trong G1 (khác) G-1-6 (người có giấy phép lưu trú nhân đạo) và G-1-12 (người nhà của người có giấy phép lưu trú nhân đạo) thuộc đối tượng được mua bảo hiểm
   • * D2 (lưu học sinh), D4 (đào tạo chung) lùi năm bảo hiểm hiện tại (đến 28/02/2021)
  • Lưu học sinh hiện đang đủ điều kiện mua bảo hiểm khu vực khi không đóng tiền bảo hiểm trả trước sẽ mất tư cách hợp lệ và không thể mua lại bảo hiểm. Nhưng công ty thì có thể mua.
 • (Thủ tục mua bảo hiểm) không cần khai báo riêng, do tổ chức thống nhất mua bảo hiểm
 • Khi khai báo thay đổi nơi ở (nơi cư trú) cho cơ quan chính quyền đã đăng ký, vui lòng lưu ý thông tin chính xác như số nhà, phường để tránh thất lạc do không nhận được thư.
 • Tài liệu cần thiết và đối tượng đăng ký miễn mua bảo hiểm y tế
  • (Đối tượng đăng ký) Dựa theo luật pháp nước ngoài, bảo hiểm và hợp đồng ký với người sử dụng, có thể được sử dụng tương đương khi đảm bảo y tế với trợ cấp điều trị theo quy định tại Điều 41 của pháp luật
   • Bảo hiểm nước ngoài chỉ công nhận những trường hợp đã mua bảo hiểm trước khi lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc (đăng ký người nước ngoài, v.v.)
   • Thời hạn miễn mua bảo hiểm nước ngoài và hợp đồng ký với người sử dụng là 1 năm, sau khi hết hạn cần làm đơn xin miễn lại mua bảo hiểm.
  • (Tài liệu đăng ký) Tờ khai không đủ tư cách, đơn xin miễn mua bảo hiểm y tế và các giấy tờ cần thiết (bao gồm cả bản dịch tiếng Hàn
   • Luật pháp nước ngoài · bảo hiểm : Giấy xác nhận đối tượng phù hợp luật pháp nước ngoài hoặc hợp đồng bảo hiểm…
   • Hợp đồng ký với sử dụng : có thế nhận được hợp đồng lao động như là tài liệu đảm bảo y tế
Thu và nộp phí bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm căn cứ vào thu nhập·tài sản lấy cá nhân (gia đình) làm đơn vị tính, phí bảo hiểm tính ra thấp hơn bảo hiểm bình quân của tất cả những người mua bảo hiểm tại thời điểm tháng 11 năm trước thì cần áp dụng phí bảo hiểm bình quân
  • * Phí bảo hiểm bình quân tháng 11 năm 2019: 123.080 Won
  • Nhưng người tị nạn (F-2-4) và gia quyến (F-1-16) và nhân khẩu độc lập chưa đủ 19 tuổi thì không cần áp dụng phí bảo hiểm bình quân kể cả khi thấp hơn phí bảo hiểm bình quân, tính phí bảo hiểm giống như với người bản địa
 • Người nước ngoài khó nắm bắt được thông tin tài sản·thu nhập tại nước sở tại thì thu phí bảo hiểm theo mức bảo hiểm bình quân
  • Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web Bảo hiểm y tế quốc dân
 • Có giới thiệu bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Uzbekistan