Living in Daejeon

Rạp chiếu phim

Rạp chiếu phim

Tên rạp Vị trí Điện thọai
Rạp chiếu phim MCV Academy 9, đường số 813, đường Daejeon, quận Jung 042-242-1155
Rạp chiếu phim Daejeon Art 192, đường Jungang, quận Dong 042-472-1138
CGV Daejeon 1700, đường Gyebaek, quận Jung 1544-1122
CGV Daejeon Gao 72, đường Euneosong, quận Dong 1544-1122
CGV Daejeon Terminal 1689, đại lộ Dongseo, quận Dong 1544-1122
CGV Yuseong Noeun 144, đường Noeun, quận Yuse 1544-1122
CGV Yuseong Oncheon 10, đường số 132, đường Gyeryong, quận Yuseong 1544-1122
Megabox Daejeon 77, đường Munjeong, quận Seo 1544-0070
Lotte Cinema Daejeon 598, đường Gyeryong, quận Seo 1544-8855
Lotte Cinema Daejeon Dunsan 325, đại lộ Daedeok, quận Seo 1544-8855