Living in Daejeon

Sân bắn cung Yuseong

Sân bắn cung Yuseong

Sân bắn cung Yuseong

Đây là nơi có thể bắn cung tên truyền thống và tự hào có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất; khi bắn cung thì tên sẽ được tự động chuyển tới và còn có cả thiết bị ‘ngăn lưu giữ cung’ giúp duy trì ổn định nhiệt độ của cung trước khi bắn

  • Vị trí : 89 đường 56 Deokmeongno quận Yuseong
  • Điện thoại : 042-825-1130
  • Giờ sử dụng : 08:00 ~ 21:00
  • Phí nhập học : 25.000 KRW mỗi tháng, 300.000 KRW một năm