Living in Daejeon

Viện bảo tàng khoa học trung ương

Viện bảo tàng khoa học trung ương

Hiện đang trưng bày nhiều tài liệu về công nghệ khoa học và có các phòng như phòng trưng bày cố định, phòng trưng bày đặc biệt, phòng trải nghiệm vũ trụ, phòng thiên thể, sảnh khoa học, phòng chắp cánh sáng tạo, phòng tìm hiểu về sinh vật, v.v. Đây là địa điểm khoa học công nghệ giúp nuôi dưỡng hứng thú và khả năng sáng tạo về khoa học và công nghệ cho thanh thiếu niên

  • Vị trí : 481 đại lộ Daedeok quận Yuseong
  • Website : http://www.science.go.kr
  • Điện thoại : 042-601-7894
  • Xe buýt nội thành : Số 5, 104, 121, 301, 318, 604, 606, 911, 918
  • qr코드

Viện bảo tàng khoa học trung ương