Living in Daejeon

O-World

O-World

O-world Daejeon tự hào là công viên lớn nhất ở khu vực miền Trung Nam với diện tích 682.830m2, được hình thành giữa thiên nhiên mà đất trời ban tặng. Đây là một công viên chủ đề, được hình thành với sự kết hợp giữa “Zooland + Flower land + Joy land + Bird land”, vì vậy đây là công viên vui chơi thú vị dành cho tất cả mọi thành viên trong gia đình.

  • Vé vào cửa : tham khảo trang chủ (http://www.oworld.kr)
  • Vị trí : 70 sacheonggongwonro quận Jung
  • Điện thoại : 042-580-4820
  • Xe buýt nội thành : Số 33, 115, 301, 311, 314, 315, 318
  • qr코드

대전오월드 전경 이미지