Living in Daejeon

Viện bảo tàng

Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc Viện bảo tàng địa chất

지질 박물관 전경 이미지

Là viện bảo tàng chuyên môn về địa chất trong nước như khoáng chất, hóa thạch, nham thạch, vật liệu về đá , địa chất cũng như cấu tạo vềđịa chất được bắt nguồn từ trái đất . Những nguyên liệu được nghiên cứu khai quật đó được trưng bày theo qúa trình xuất hiện của sinh vật trên trái đất, nguyên nhân biến mất của khủng long và những cơn địa chấn nhằm giúp khách dễ dàng thăm quan.

 • Vị trí : 124, đường Gwahak, quận Yuseong
 • Website : http://museum.kigam.re.kr
 • Điện thoại : 042-868-3797~8
 • Xe buýt nội thành : Số 604
 • qr코드

Nhà máy sản xuất tiền Hàn Quốc Viện bảo tàng tiền tệ

화폐 박물관 전경 이미지

Là viện bảo tàng chuyên về tiền tệ đầu tiên của Hàn Quốc, trưng bày và sắp xếp một cách có hệ thống các tài liệu lịch sử về tiền tệ bao gồm tiền Hàn Quốc, tiền của nước ngoài và các giấy tờ chứng khoán khác . Tiền được sắp xếp theo từng thời đại ,từng chủng loại, theo từng thời kỳ văn hóa và lịch sử để dễ dàng giới thiệu cho khách thăm quan hơn.

 • Vị trí : 80-67, đường Gwahak, quận Yuseong
 • Website : http://museum.komsco.com
 • Điện thoại : 042-870-1200
 • Xe buýt nội thành : Số 301, 318, 604
 • qr코드

Viện bảo tàng lịch sử Daejeon

대전선사 박물관 전경 이미지

Là một chi nhánh của Viện bảo tàng thành phố Daejeon, đây là viện bảo tàng chuyên môn được làm theo chủ đề thời tiền sử để khách tham quan có thể nhìn thấy những di tích và di vật cổ xưa từ thời đại đồ đá đến thời đại đồ sắt của Daejeon

 • Vị trí : 126, phường Noeun, quận Yuseong
 • Website : http://www.daejeon.go.kr/pre/index.do
 • Điện thoại : 042-270-8640
 • Tàu điện ngầm : Ga Noeun, ra cửa số 4
 • Xe buýt nội thành : Số 101, 109, 114, 116, 121
 • qr코드

Viện bảo tàng giáo dục Hanbat

한밭 교육박물관 전경 이미지

Đây là viện bảo tàng chuyên về giáo dục hiện đang bảo tồn và trưng bày các di vật liên quan đến giáo dục của tổng hơn 36.000 địa điểm, và liên kết với chương trình giáo dục để được sử dụng làm nơi học tập cho các em học sinh. Những tài liệu này được bắt nguồn từ những giáo trình học của ngày xưa như sách giáo khoa và những bài học được ghi chép và lưu giữ lại cho các em học sinh thế hệ mới học tập nghiên cứu và tham khảo.

 • Vị trí : 96, đường Uam, quận Dong
 • Website : http://www.hbem.or.kr/
 • Điện thoại : 042-670-2200
 • Xe buýt nội thành : số 2(cấp hành), 101, 201, 202, 314,
  501, 512, 606, 607, 611, 614, 616, 620, 711, 802
 • qr코드Viện bảo tàng lịch sử thành phố Daejeon

대전역사박물관 전경 이미지

Là viện bảo tàng giúp khách thăm quan có thể nhìn thấy văn hóa và lịch sử thành phố Daejeon qua con mắt. Viện này đang trưng bày các di vật khai quật được trong quá trình xây dựng thành phố mới Doan và các di vật do người dân thành phố Daejeon tặng hoặc kí gửi, giúp người xem dễ dàng hiểu được lịch sử phong phú của Daejeon từ thời tiền sử cho đến triều đại Triều Tiên.

 • Vị trí : 398 đại lộ Toan quận Yuseong
 • Website : http://www.daejeon.go.kr/his/index.do
 • Điện thoại : 042-270-8600~12
 • Xe buýt nội thành : Số 106, 115, 312, 601, 706, 11
 • qr코드

Viện bảo tàng gia phả Hàn Quốc

Là viện bảo tàng chuyên môn về gia phả sớm nhất của Hàn Quốc, nằm trong công viên Puri .Trọng tâm là lịch sử và hệ thống gia phả , gia phả hoàng tộc, gia phả đặc biệt v.v...được trưng bày và tất cả những điều mà tổ tiên cất giấu đều có thể dễ dàng nhìn và cảm nhận thấy tại nơi đây.


Viện bảo tàng Đại Học Chung Nam

Viện bảo tàng Đại học Chung Nam lưu giữ những tài liệu lịch sử có từ thời tiền sử đến thời Chosun ,không những thế mà còn gom giữ , bảo quản và trưng bày cả tài liệu liên quan đến lịch sử Đại học Chung Nam , và kết hợp cùng với viện bảo tàng Đại học có nhiều chương trình giáo dục đa dạng và cống hiến giáo dục văn hóa cho công dân.

 • Vị trí : 99 đường daehakro quận Yuseong
 • Website : http://museum.cnu.ac.kr/
 • Điện thoại : 042-821-6041
 • Xe buýt nội thành : Số 48, 101, 102, 104, 105, 106, 108,
  109,113, 114, 115, 119, 121, 704
 • qr코드

Viện bảo tàng Thiên nhiên Đại học Chung Nam

Nham thạch, khoáng chất, sụ hóa thạch, côn trùng, các loài cá, tảo biển, sự hình thành cấu tạo thực vật v.v... Được trưng bày, qua từng chương trình nhằm dễ dàng giới thiệu và tìm hiểu về địa chất con người , thiên nhiên, sinh vật.

 • Vị trí : 99 đường daehakro quận Yuseong
 • Website : http://nhm.cnu.ac.kr
 • Điện thoại : 042-821-5291~2
 • Xe buýt nội thành : Số 48, 101, 102, 104, 105, 106, 108,
  109, 113, 114, 115, 119, 121, 704
 • qr코드

Viện bảo tàng Đại học Daejeon

Viện bảo tàng Đại học Daejeon là viện bảo tàng tự ghi chép từ thời Tam quốc đến thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, ký tự cổ, văn thư cổ, kim loại, tư liệu v.v...Các di vật được trưng bày một cách đa dạng, cho ta bài học về mối quan hệ lịch sử đa dạng và tiến hành khám phá di sản văn hóa cống hiến cho xã hội địa phương.

 • Vị trí : 62 đường Daehak quận Dong
 • Điện thoại : 042-280-2691
 • Xe buýt nội thành : Số 603, 605, 608, 611

Viện bảo tàng trung ương Đại học Han Nam

Là nơi thu thập trưng bày tài liệu lịch sử khu vực Chungcheong, khảo cổ, dân tộc, lịch sử đại học và đạo Cơ Đốc, khám phá di sản văn hóa, thông qua các hoạt động văn hóa đa dạng thì có những cuộc hội thảo chuyên đề về nghệ thuật cống hiến cho giáo dục văn hóa của nhân dân.

 • Vị trí : 70 đường Hannam quận Daedeok
 • Website : http://bakmul.hannam.ac.kr
 • Điện thoại : 042-629-7697
 • Xe buýt nội thành : Số 105, 314, 711
 • qr코드

Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Đại học HanNam

Là viện bảo tàng thu gom những mẫu vật giới thiệu trưng bày liên quan đến khoáng chất tự nhiên, hòa thạch, động vật, thực vật và con người, bảo tồn , làm ngiên cứu và từng chương trình riêng biệt mọi người có thể nhanh nhận biết được một cách dễ dàng

 • Vị trí : 70 đường hannam quận Daedeok
 • Website : http://museum.hannam.ac.kr
 • Điện thoại : 042-629-7699
 • Xe buýt nội thành : Số 105, 314, 711
 • qr코드

Viện bảo tàng Đại học Pai Chai

Là viện bảo tàng không những từ thời kỳ đồ đồng đến thời Choson mà còn từ thời đồ đất nung của Trung quốc làm trọng tâm vận hành trưng bày , bảo quản và trưng bày tài liệu lịch sử đại học cùng với phòng nghiên cứu Đại học Pai chai giúp người xem dễ dàng cảm nhận được.

 • Vị trí : 155-40 đường Pai chai quận Seo
 • Website : http://museum.pcu.ac.kr
 • Điện thoại : 042-582-4445
 • Xe buýt nội thành : Số 216, 301, 312, 603, 612, 619, 916
 • qr코드

Viện bảo tàng Daecheong Team

Là chủ đề về nước làm không gian văn hóa phát triển tài nguyên nước, sử dụng, quản lý tìm hiểu và trải nghiệm khoa học qua tài nguyên nước tạo sụ quan tâm và hứng thú với việc trải nghiệm không gian văn hóa nước.


Viện bảo tàng dân tộc truyền thống

Không những thừa kế di sản truyền thống về tổng thể lịch sử cuộc sống, thánh chỉ, tranh cổ, cổ thư, sản phẩm thủ công v.v... thu thập, bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày, tượng đá triển lãm ngoài trời, cối đá, đá kê dưới tấm vải, cối giã v.v... Trưng bày và giúp chúng ta dễ dàng tìm hiểu về văn hóa dân tộc.

 • Vị trí : 321-35 sanero quận Dong
 • Website : http://www.yetermuseum.com
 • Điện thoại : 042-274-0016
 • Xe buýt nội thành : Số 501