Living in Daejeon

Cơ quan, đoàn thể, website hỗ trợ người nước ngoài.

Website hướng dẫn thông tin tổng hợp về đời sống dành cho người nước ngoài ở thành phố Daejeon

Là website mà bạn có thể tìm kiếm và sử dụng các thông tin liên quan đến đời sống dành cho người nước ngoài, có thể tìm kiếm các thông tin cần thiết về đời sống tại thành phố Daejeon bằng tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếngTrung và tiếng Nhật.

Trung tâm giao lưu quốc tế Daejeon

năm 2005 nhằm mục đích giúp đỡ người nước ngoài cư trú tại Daejeon hoặc đến Daejeon để du lịch. Các dịch vụ và chương trình chính mà trung tâm cung cấp là: các lớp dạy tiếng Hàn Quốc, thông tin về du lịch và văn hóa, gặp gỡ người nước ngoài v.v.

 • Vị trí : 799, đường Daejeon, quận Dong, thành phố Daejeon (Tầng 4, tòa nhà Joowon
 • Website : http://www.dicc.or.kr
 • Điện thoại : 042-223-0789
 • qr코드

Viện giao lưu văn hóa quốc tế (Pháp nhân tập thể)

Viện này hỗ trợ các dịch vụ dành cho khách du lịch người nước ngoài như hướng dẫn thông tin về homestay (ở tại nhà người dân), thông dịch, các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật v.v.
Cơ quan hỗ trợ người nước ngoài, Đoàn thẻ, Trang web hỗ trợ thông tin về đời sống sinh hoạt dành cho người nước ngoài

 • Vị trí : 17, đường số 122, đường Jungang, quận Jung, thành phố Daejeon (Tầng 6, tòa nhà Daeil)
 • Website : http://www.iec.or.kr
 • Điện thoại : 042-254-7793
 • qr코드

Hiệp hội kỹ sư và chuyên gia khoa học quốc tế (SEM)

Hiệp hội SEM quốc tế là tổ chức tình nguyện của đạo cơ đốc giáo gồm có 150 tình nguyện viên, được thành lập với mục tiêu là giúp đỡ cho các kỹ thuật viên người nước ngoài. Năm 1995, Hội bắt đầu hoạt động lần đầu tiên với chương trình dạy tiếng Hàn và gần đây Hiệp hội này cũng đã mở lớp dạy tiếng Hàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, tăng cường quan hệ hữu nghị và phát triển du lịch, đồng thời đến thăm nhà tù dành cho phạm nhân người nước ngoài

Viện phúc lợi tổng hợp dành cho người ước ngoài di trú thành phố Daejeon

Đây là nơi cung cấp các dịch vụ miễn phí cho lao động người nước ngoài như khám chữa bệnh miễn phí, tư vấn pháp luật, việc làm, nhân quyền, tư vấn tôn giáo v.v. Viện này đang giúp đỡ cho lao động người nước ngoài bằng các hoạt động như miễn phí cung cấp địa điểm cho các buổi sinh hoạt tập thể, dạy tiếng Hàn Quốc và các hoạt động tình nguyện khác.

Tổng đài Danuri (Trước đây là Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp dành cho phụ nữ di trú)

Đây là cơ quan họat động 24/24 giờ và 365 ngày trong năm. Nếu phụ nữ di trú bị bạo hành trong gia đình, xâm phạm tình dục, bị ép làm gái mại dâm hoặc muốn nhận được sự giúp đỡ khẩn cấp thì có thể liên lạc với trung tâm này. Tại đây, phụ nữ được tư vấn về các vấn đề như thông tin đời sống, quốc tịch, các vấn đề về cư trú, tư vấn pháp luật v.v., đồng thời sau khi tư vấn sẽ được liên kết với các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề.

Trung tâm thân hữu quốc tế

Trung tâm được thành lập với mục tiêu là dạy tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc cho những phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc, học sinh sinh viên nước ngoài và người lao động nước ngoài. Trung tâm cung cấp các dịch vụ tư vấn đa dạng về các vấn đề như y tế, hỗ trợ phúc lợi v.v. Trung tâm thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động định kỳ như dạy vi tính, hoạt động thể thao, dịch vụ cắt tóc nam, kiểm tra sức khỏe định kỳ v.v

Cơ quan hỗ trợ người nước ngoài, Đoàn thẻ, Trang web hỗ trợ thông tin về đời sống sinh hoạt dành cho người nước ngoài
 • Vị trí : 23, đường Mokdong, quận Jung, thành phố Daejeon
 • Website : http://www.koreaifc.com
 • Điện thoại : 042-223-0774
 • qr코드

Những cơ quan hỗ trợ người nước ngoài

Phân loại Tên cơ quan Địa chỉ Điện thọai
Cơ quan Trung tâm giao ㅣưu quuốc tế Daejoen 799 đường Daejeon quận Dong 223-0789
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa thành phố Daejeon 40-17, đường Techno6, quận Yuseong 252-9997
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Dong 171, đường Dongdaejeon, quận Dong 630-9945
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Jung 128, đường Daeheung, quận Jung 335-4566
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Seo Phòng 101, tòa nhà Woonam, trường đại học Pai Chai, 155-40, đường Baejae, quận Seo 520-5928
Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa quận Daedeok 112, đường Ojeong, quận Daedeok 639-2664
Đòan thể hỗ trợ người nước ngòai
Trung tâm giao hữu quốc tế(IFC) 23, đường Mokdong, quận Dong 223-0774
Viện văn hóa giao lưu quốc tế Tầng 6, 45-1, đường Bomun, đường số 262, quận Jung 254-7793
Hội đồng hành cùng lao động người nước ngoài Daejeon 51, đường Dongsim 1, quận Daedeok 621-8891
Hiệp hội các kỹ sư và nhà Phòng 301 Madong, số 530, đại lộ Daedeok, quận Yuseong 863-1713
khoa học quốc tế 6, đường Mokcheok 7, quận Jung 631-6242
Trung tâm phúc lợi tổng hợp dành cho người nước ngoài di trú Daejeon 501-1, đường Daejeoncheonseo, quận Jung 255-2221
(Pháp nhân tập thể) Hiệp hội giao lưu hữu nghị Hàn Trung Nhật Tầng 5, số 116, đường số 9, đường Dunsannam, quận Seo 488-9855
Viện văn hóa giáo dục toàn cầu Tầng 2, số 182, đường Yongun, 070-8272-8113
Đoàn tình nguyện đại học quận Dong 472-8848
Hàn Quốc (Kuva) Tầng 7, số 3, đường Dunsanseo, quận Seo 070-7705-4148
Hiệp hội thành phố kết nghĩa Tầng 7, số 3, đường Dunsanseo, quận Seo 254-2030
Trung tâm phúc lợi xã hội
Quận Dong (5) Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Saengmyeong 56-7 , đường Dongbu quận Dong 283-9191
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Sannae 1352-25 đường Sannae quận Dong 272-0591
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Daedong 79, đường số 48, đường Baekryong, quận Dong 673-8337
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng Panam 152-9 , đường Okcheon, quận Dong 285-1005
Trung tâm phúc lợi xã hội Yongun 110, đường Yongun, quận Dong 537-0615
Quận Jung (4) Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Cơ đốc giáo 29, đường số 333, đường Bomunsan, quận Jung 586-1500
Trung tâm phúc lợi xã hội Jungchon 695, đường Daejeoncheonseo quận Jung 221-2577
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Seongrak 13, đường số 43, đường Seonhwa, quận Jung 254-6396
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Bomun 55, đường số 41 đường Buyong, quận Jung 716-1001
Quận Se(6) Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Dunsan 241, đường Dunsan quận Seo 482-2032
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Wolpyeong 11, đường Wolpyeongbuk, quận Seo 484-6181
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Hanbat 11, đường Wolpyeongbuk, quận tổng Seo 484-4323
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Jeongrim 86, đường số 1286, đường Gyebaek, quận Seo 584-4451
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Yongmun 626-1, đường Gyeryong, quận Seo 537-0615
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Gwanjeo 13, đường Gubong, quận Seo 545-6810
Quận Yuseong (2) Trung tâm phúc lợi xã hội Songgang 45, đường Bongsan, quận Yuseong 934-6338
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Yuseong 27, đường số 589, đại lộ Doan, quận Yuseong 825-3183
Quận Daedeok (4) Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Daedeok 44, đường số 234, đường Deokam, quận Daedeok 936-7344
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Jungli 34, đường số 663, đường Gyejok, quận Daedeok 628-1476
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Popdong 27, đường số 664, đường Gyejok, quận Daedeok 633-0239
Trung tâm phúc lợi xã hội tổng hợp Daejeon 20, đường số 15, đường Uamdong, quận Daedeok 627-2957