Living in Daejeon

Bưu điện

Khi cần gửi thư hoặc bưu phẩm, bạn có thể đến bưu điện gần nhà. Bưu điện có các dịch vụ gửi trong nước và quốc tế, ngoài ra còn có thêm vai trò là một cơ quan tài chính như ngân hàng. Khi bạn muốn gửi nhanh ra nước ngoài, bạn có thể sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS).

Gửi thư trong nước

Gửi thư thông thường được chia ra là (Gửi thư nhanh và gửi thư thông thường), gửi bưu phẩm (Gửi bưu phẩm nhanh và gửi bưu phẩm thông thường).

Thông thường, nếu là loại gửi thư nhanh thì có thể nhận được ngay trong ngày hôm sau. Còn loại thông thường thì có thể nhận được sau khoảng 4 ngày và tiền gửi thì áp dụng khác nhau tùy theo trọng lượng gửi.

Gửi thư ra nước ngoài

Có ba loại gửi thư gồm: gửi thư thông thường, gửi bưu phẩm, gửi thư nhanh.

Có thể vận chuyển được tối đa 30kg, giá cả tiền gửi là khác nhau tùy theo chủng loại, kích thước, cân nặng của đồ gửi.

  • Thời gian làm việc của bưu điện
    • Ngày thường : 09:00 ~ 18:00
    • Thứ 7 và ngày lễ, ngày Tết : Không làm việc