Living in Daejeon

Phòng cháy chữa cháy

Phòng cháy chữa cháy (☎119)

Khi xảy ra hỏa hoạn, tai nạn hoặc cần cứu trợ, khi phải đưa bệnh nhân cấp cứu đến bệnh viện hoặc trường hợp chứng kiến những tình huống như thế này thì phải gọi đến số 119 để trình báo.
Ở trạm điện thoại công cộng, bạn chỉ cần bấm nút gọi điện thoại khẩn cấp màu đỏ và sau đó bấm 119, còn khi gọi bằng điện thoại bàn hoặc di động thì chỉ cần gọi 119 mà không cần bấm mã vùng.