Living in Daejeon

Sở cảnh sát

Sở cảnh sát (☎112)

Khi bị lừa, bị đánh hoặc bị cướp, hay khi xảy ra tai nạn giao thông, hoặc khi bạn nhìn thấy những tình huống trên thì có thể báo cho cảnh sát bằng cách gọi 112 hoặc trực tiếp đến đồn cảnh sát. Ở trạm điện thoại công cộng, bạn chỉ cần bấm nút gọi điện thoại khẩn cấp màu đỏ và sau đó bấm 112, còn khi gọi bằng điện thoại bàn hoặc di động thì chỉ cần gọi 112 mà không cần bấm mã vùng.