Living in Daejeon

Cơ quan hành chính

Cơ quan hành chín

Ngoài ra, các trung tâm dân sự của phường còn có các chương trình dành cho người dân như các lớp học về văn hóa. Có một số tài liệu dân sự có thể được cấp qua internet (www.minwon.go.kr) hoặc máy cấp giấy tờ dân sự tự động không người mà không cần trực tiếp đến đăng ký tại cơ quan hành chính. Nếu muốn nhận được các loại giấy tờ qua internet thì phải có máy in để in giấy tờ và phải có giấy chứng nhận để xác minh lai lịch bản thân.

  • Tổng đài UBND thành phố Daejeon : 042-120
    • Hướng dẫn về tất cả các thông tin của chính quyền thành phố như: Hộ chiếu, đăng kí xe, giao thông công cộng, du lịch thể thao văn hóa v.v.
    • Thời gian làm việc: Tư vấn điện thoại thông thường: 07:00~23:00 Tư vấn bằng ngoại ngữ (Tiếng Anh) 09:00~18:00 / Không làm việc vào thứ 7 và các ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết