Living in Daejeon

Khai báo tử vong

Khai báo tử vong

Khi người nước ngoài đã đăng ký bị chết thì người vợ hoặc chồng, bố mẹ và người được quy định trong khoản 1, điều 89 của Luật quản lí xuất nhập cảnh, người chủ sở hữu đất hoặc toà nhà nơi người nước ngoài chết phải nộp cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi cư trú hồ sơ chứng minh về việc người đó chết trong vòng 14 ngày sau khi biết hoặc trong vòng 30 ngày sau khi chết như Thẻ cư trú người nước ngoài, giấy chẩn đoán tử vong, giấy khám nghiệm v.v. Nếu muốn gửi tử thi về nước thì phải liên lạc với Đại sứ quán, nếu muốn hỏa táng thì phải có bản chính Giấy khai báo tử vong, giấy khám nghiệm tử thi, giấy xác nhận tử vong.

※ Hãy gọi đến Trung tâm hướng dẫn tổng hợp dành cho người nước ngoài 1345 để tìm hiểu thêm chi tiết.