Living in Daejeon

Ly hôn

Tùy theo phương pháp để hủy bỏ quan hệ hôn nhân mà ly hôn có thể chia thành: ly hôn theo phán quyết của tòa án và thuận tình ly hôn.

Thuận tình ly hôn

Là hành vi hủy bỏ quan hệ hôn nhân căn cứ vào sự thỏa thuận tự do của các đương sự, người định ly hôn nhận Giấy xác nhận thuận tình ly hôn từ Tòa án gia đình và trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận thì phải mang theo Giấy xác nhận đó đến xin khai báo ly hôn ở ủy ban quận, huyện nơi cư trú. ※ Nếu quá 3 tháng thì Giấy xác nhận thuận tình ly hôn của Tòa án gia đình sẽ bị hết hiệu lực.

Ly hôn theo phán quyết của tòa án

Theo điều 217 Luật tố tụng dân sự thì phán quyết ly hôn của toà án nước ngoài cũng có hiệu lực tại Hàn Quốc. Vì vậy, nếu khai báo ly hôn theo phán quyết ly hôn của tòa án nước ngoài thì phải nộp Giấy phán quyết ly hôn và Giấy chứng minh chắc chắn ly hôn cùng với bản dịch của các giấy tờ này.Đem theo Giấy phán quyết của tòa án đến ủy ban quận hoặc huyện tại địa phương sinh sống để khai báo ly hôn.