Living in Daejeon

Kết hôn quốc tế

Để việc kết hôn quốc tế được xác định là hợp pháp tại Hàn Quốc thì người kết hôn phải hội tụ các điều kiện quy định tại nước mình và đồng thời phải đăng kí kết hôn tại cơ quan hành chính và đăng kí mối quan hệ hôn nhân trên Sổ đăng kí quan hệ gia đình.

Thủ tục khai báo hôn nhân

 • Cơ quan khai báo: Ủy ban quận, huyện
 • Giấy tờ chuẩn bị
  • Giấy tờ chứng minh điều kiện kết hôn của người nước ngoài và bản dịch của giấy tờ chứng minh đó.
  • Giấy công chứng quốc tịch của người nước ngoài
   (Sổ đăng kí quan hệ gia đình, giấy khai sinh, photo hộ chiếu, hộ khẩu v.v.)
  • 01 bản Giấy đăng ký kết hôn
   (Có kí tên hoặc đóng dấu của 2 người kết hôn và của 2 người làm chứng đã đủ tuổi thành niên)
  • Chứng minh thư của các đối tượng kết hôn