Living in Daejeon

Hỗ trợ chi phí chăm sóc và nuôi dạy trẻ

Hỗ trợ chi phí chăm sóc, tiền học phí của trẻ

  • Trẻ nhỏ 0~5 tuổi sử dụng cơ sở chăm sóc (nhà trẻ) có thể được nhận chi phí chăm sóc, còn trẻ từ 3~5 tuổi đi học ở trường mẫu giáo thì có thể được nhận tiền học phí theo đơn giá hỗ trợ của chính phủ theo từng độ tuổi không liên quan đến mức thu nhập.

Hỗ trợ chi phí chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật

  • Hỗ trợ toàn bộ tiền chi phí chăm sóc (100% số tiền hỗ trợ của chính phủ) cho trẻ bị khuyết tật dưới 12 tuổi chưa đi học.
  • Hỗ trợ toàn bộ tiền chi phí giáo dục cho trẻ khuyết tật là đối tượng của giá dục đặc biệt đang đi học ở trường mẫu giáo trong độ tuổi từ 3~5.

Hỗ trợ chi phí giáo dục, chăm sóc cho gia đình đa văn hóa

  • Hỗ trợ toàn bộ chi phí giáo dục, chăm sóc (100% số tiền hỗ trợ của chính phủ theo từng độ tuổi) cho trẻ từ 0~5 tuổi trước khi đi học ở trường tiểu học và là con cái của các gia đình đa văn hóa theo khoản 1 điều 2 「Luật Hỗ trợ gia đình đa văn hóa」

Hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng tại gia đình

  • Hỗ trợ chi phí nuôi dưỡng tại gia đình cho trẻ dưới 5 tuổi không đi nhà trẻ hay mẫu giáo.
    • Hỗ trợ 200 ngàn won 1 tháng cho trẻ dưới 12 tháng tuổi, 150 ngàn won cho trẻ từ 12~24 tháng tuổi, 100 ngàn won cho trẻ từ 24~36 tháng tuổi, 100 ngàn won cho trẻ từ 36 tháng tuổi ~ 5 tuổi trước khi đi học (tính số tháng tuổi kể từ sau khi sinh)
    • ※ Số điện thoại giải đáp thắc mắc: Ủy ban phường quản lý nơi cư trú, Tổng đài Phúc lợi y tế ☎ 129