Living in Daejeon

Giáo dục ở nhà trẻ và mẫu giáo

Trước khi vào học cấp 1, trẻ em có thể được đi học ở nhà trẻ hoặc mẫu giáo

Nhà trẻ

  • Nhà trẻ là nơi giáo dục và chăm sóc cho trẻ từ 0~5 tuổi, và đây là cơ sở được Bộ Phúc lợi Y tế chỉ định căn cứ trên Luật Chăm sóc trẻ em
  • Về cơ bản, thời gian chăm sóc và dạy dỗ thường là từ 07:30~19:30 vào ngày thường. Tùy theo từng nơi mà có thể kéo dài thời gian chăm sóc và hỗ trợ chăm sóc trong vòng 24 giờ
  • Chi phí chăm sóc hàng tháng khác nhau tùy theo từng loại cơ sở chăm sóc và độ tuổi của trẻ.

Mẫu giáo

  • Mẫu giáo là trường dành cho các cháu nhỏ từ 3-5 tuổi.
  • Thời gian giáo dục thường là từ 09:00~14:00 giờ, nhưng cũng có nơi kéo dài thời gian đó cho con cái của các bậc phụ huynh cùng đi làm
  • Chi phí giáo dục mỗi tháng khác nhau tùy theo từng trường mầm non tư lập, công lập hay quốc lập

 이미지