Living in Daejeon

Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động

Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động là gì?

 • Đây là chế độ bảo hiểm xã hội được đưa ra nhằm bồi thường tổn thất khi người lao động chịu thiệt hại như bị thương, mắc bệnh, khuyết tật, tử vong,v.v. trong khi đang làm việc tại cơ sở kinh doanh ※ Toàn bộ tiền bảo hiểm tai nạn lao động là do chủ doanh nghiệp đóng, người lao động không phải đóng.

 • Lao động người nước ngoài cũng có thể nhận được bồi thường tai nạn lao động bất kể đang trong tình trạng lưu trú hợp pháp hay bất hợp pháp ※ TĐể được tư vấn chi tiết về bảo hiểm tai nạn lao động, hãy hỏi dịch vụ tổng hợp về bảo hiểm thất nghiệp và tai nạn lao động của Cơ quan phúc lợi lao động qua số máy ☎ 1588-0075

Thủ tục tiến hành

Xảy ra tai nạn ▶ Viết Đơn xin điều trị ▶ Nộp lên chi nhánh công ty ▶ Quyết định xem có bồi thường tai nạn hay không ▶ Thông báo cho người bị tai nạn

Các loại bồi thường bảo hiểm

 • Trợ cấp điều trị
  • Trường hợp về mặt nguyên tắc thì phải điều trị tại cơ quan y tế mà Cơ quan bảo hiểm đã chỉ định hoặc thành lập, và chi trả chi phí trực tiếp cho cơ quan y tế, nhưng vì lý do bất khả kháng mà người lao động phải điều trị trước và đã thanh toán chi phí chữa trị; và trường hợp thanh toán trực tiếp cho người lao động chi phí mà sẽ phải trực tiếp trả cho người lao động theo hình thức lương.
 • Lương nghỉ làm
  • Số tiền lương bảo hiểm chi trả để bảo hộ cho cuộc sống của người lao động gặp tai nạn và gia đình họ trong thời gian người lao động (mắc bệnh hoặc bị tai nạn khi đang thực hiện nhiệm vụ) không thể làm việc do phải điều trị.
 • Bảo hiểm bồi thường cho người bị thương
  • Trường hợp trạng thái ở mức độ nghiêm trọng, và đã quá 2 năm kể từ sau khi bắt đầu điều trị mà vẫn chưa trị khỏi được và cần điều trị lâu dài, thì đây là khoản lương bảo hiểm chi trả thay cho lương nghỉ làm nhằm bảo hộ cuộc sống của người lao động bị tai nạn và gia đình họ.
 • Lương dành cho người bị khuyết tật
  • Trường hợp người lao động bị tai nạn khi đang thực hiện công việc đã được điều trị nhưng vẫn để lại di chứng tổn hại về mặt thân thể hay tâm thần thì sẽ được nhận lương bảo hiểm chi trả nhằm bù đắp cho tổn thất về khả năng lao động do khuyết tật đó.
 • Lương chăm sóc người bệnh
  • Trường hợp người lao động bị tai nạn đã kết thúc quá trình điều trị nhưng vẫn thường xuyên hoặc thỉnh thoảng bất chợt cần được chăm sóc về mặt y học thì đây là số tiền lương bảo hiểm chi trả cho người được chăm sóc trên thực tế.
 • Tiền dành cho thân nhân người chết và chi phí tang lễ
  • Khi người lao động tử vong hoặc trường hợp được nhận định là tử vong do công việc, đây là khoản tiền bảo hiểm được chi trả để bảo đảm cuộc sống của thân nhân người chết (những người đã cùng chung sống với người lao động đó); chi phí tang lễ là khoản tiền tốn cho tang lễ đó (chi phí thực tế).