Living in Daejeon

Bảo hiểm y tế quốc dân

Hàn Quốc đang thực hiện chế độ đóng một số tiền bảo hiểm y tế nhất định mỗi tháng tuỳ theo mức thu nhập. Nếu tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe quốc dân thì có thể sử dụng dịch vụ của các cơ quan y tế với chi phí rẻ và khám sức khỏe định kỳ.

Đối tượng tham gia bảo hiểm

 • Bảo hiểm y tế quốc dân gồm 2 loại: bảo hiểm theo doanh nghiệp và bảo hiểm khu vực. Người nước ngoài đã đăng kí và làm việc tại doanh nghiệp và là đối tượng áp dụng bảo hiểm theo doanh nghiệp thì tham gia bảo hiểm ở doanh nghiệp. Nếu không phải là đối tượng thuộc dạng bảo hiểm theo doanh nghiệp thì có thể tự đăng kí để tham gia bảo hiểm theo khu vực. Chỉ có người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ 3 tháng trở lên mới có thể tham gia loại bảo hiểm này. Tuy nhiên, người nước ngoài hoặc người Hàn Quốc tại nước ngoài tuy không ở Hàn Quốc từ 3 tháng trở lên nhưng có lí do rõ ràng là sẽ ở từ 3 tháng trở lên như du học, làm việc v.v. thì có thể tham gia bảo hiểm y tế.

※ Các tư cách cư trú có thể tham gia bảo hiểm khu vực

Văn hoá nghệ thuật (D-1), du học (D-2), tu nghiệp chuyên ngành (D-3), tu nghiệp thông thường (D-4), lấy thông tin (D-5), hoạt động tôn giáo (D-6), chuyên gia quản lí (D-7), đầu tư (D-8), kinh doanh thương mại (D-9), giáo sư (E-1), dạy tiếng nước ngoài (E-2), nghiên cứu (E-3), hướng dẫn kĩ thuật (E-4), chuyên gia (E-5), hoạt động nghệ thuật (E-6), hoạt động đặc biệt (E-7), du lịch và làm việc (H-1), thăm thân và làm việc (H- 2), làm việc phi chuyên môn (E-9), thuyền viên trong nước (E-10), thăm và ở cùng người thân (F-1), cư trú (F-2), theo vợ hoặc chồng (F-3), Hàn kiều (F-4), cư trú vĩnh viễn (F-5), di trú kết hôn (F-6)

Đăng kí và nhận tư cách tham gia bảo hiểm

 • Thời gian nhận được tư cách để tham gia bảo hiểm
  • Sau khi đăng kí người nước ngoài
  • Kiều bào có quốc tịch nước ngoài có thể tham gia sau khi đăng ký người nước ngoài hoặc đăng ký khai báo nơi cư trú tại Hàn Quốc
 • Thủ tục đăng kí
  • Chuẩn bị giấy tờ đăng kí và đến đăng kí tại Công ty bảo hiểm y tế quốc dân, chi nhánh Daejeon để đăng kí
  • Giấy tờ chuẩn bị bao gồm: Thẻ cư trú người nước ngoài hoặc giấy khai báo cư trú tại Hàn Quốc (do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cấp), giấy xác nhận thu nhập (do nơi làm việc cấp), v.v.
  • ※ Trung tâm chăm sóc khách hàng của Cơ quan bảo hiểm y tế quốc dân : ☎ 1577-1000,
      Điện thoại tư vấn bằng tiếng Anh : ☎ 033-811-2000

Tiêu chuẩn đóng bảo hiểm

 • Đối với những người lao động nước ngoài có thể xác định được thu nhập thì áp dụng theo tỷ lệ đóng phí bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm theo nơi làm việc
 • Đối với người nước ngoài không có thu nhập hoặc khó xác định thu nhập thì áp dụng mức tiền phí bảo hiểm bình quân trên mỗi gia đình có người tham gia bảo hiểm của khu vực vào cuối năm trước đó
 • Đối với người nước ngoài cư trú vĩnh viễn tại Hàn Quốc, áp dụng mức giống như người trong nước tính theo tiêu chuẩn thu nhập và tài sản
 • Tỉ lệ giảm phí bảo hiểm cho người nước ngoài và Hàn kiều
  • Du học sinh (D-2, D-4, C-9, C-10) : 50%
  • Hoạt động tôn giáo(D-6) : 30%
  • Người nước ngoài cư trú vĩnh viễn: Giảm bằng với mức của người trong nước tham gia bảo hiểm ở địa phương (10~50%)

Tham khảo thông tin chi tiết về bảo hiểm y tế trên trang web http://www.nhic.or.kr
※ Có cả trang web tiếng nước ngoài