Living in Daejeon

Nộp thuế

Thuế của Hàn Quốc được chia ra làm hai loại: thuế quốc gia thì do nhà nước thu (thuế thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập từ thừa kế, thuế giáo dục, v.v.), thuế địa phương do chính quyền địa phương thu (thuế mua hàng, thuế đăng ký, thuế cư dân, thuế xe ô tô, thuế tài sản v.v.).

  • Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc cũng có nghĩa vụ phải nộp thuế như người Hàn Quốc.
  • Phương pháp nộp thuế
    • Nếu nhận được giấy yêu cầu nộp thuế thì phải nộp cho các cơ quan tín dụng như ngân hàng, bưu điện
    • Có thể nộp thuế một cách dễ dàng bằng cách dùng thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản tự động.
Tip
▶ dung chi tiết có thể xem tại trang chủ Tổng Cục thuế (www.nts.go.kr) và có thể xem tại trang chủ của Ủy ban quận quản lý nơi cư trú/ Đường dây tư vấn về thuế của Tổng cục thuế