Living in Daejeon

Tàu

Có 3 loại tàu là tàu cao tốc (KTX), tàu Saemaeul-ho, và Mugunghwa-ho. Vé tàu có thể mua tại ga tàu hoặc qua internet, tại công ty du lịch, v.v. Vào cuối tuần hoặc vào kỳ nghỉ, việc tìm mua vé tàu sẽ gặp khó khăn nên hãy đặt mua vé trước.

Ga DaeJeon
대전역 전경 이미지
Có thể sử dụng tàu chạy theo hướng Seoul, quận Dongdae, Busan, Ulsan, Po- hang. Nếu sử dụng tàu cao tốc nhanh nhất (KTX) thì chỉ trong khoảng hơn 50 phút là có thể tới Seoul và khoảng hơn 2 tiếng rưỡi là tới được Busan.
  • ※Trung tâm quản lý đồ thất lạc ga Daejeon : ☎ 042-259-2416
Ga Tây DaeJeon
서대전역 전경 이미지
Nếu muốn đi du lịch theo hướng tỉnh Jeolla thì phải xuất phát từ ga Tây Dae- jeon chứ không phải từ ga Daejeon.
  • ※Tàu điện KTX vào ngày thường có 8 chuyến, ngày nghỉ có 9 chuyến vận hành
  • Đường tàu Honam: Gyeryong ⇀ Nonsan ⇀ Iksan ⇀ Gimjae ⇀ Jeongeup ⇀ Jangseong ⇀ Gwangju(Songjeong) ⇀ Naju ⇀ Mokpo
  • Đường tàu Jeolla : Gyeryon ⇀ Nonsan ⇀ Iksan ⇀ Jeonju ⇀ Namwon ⇀ Gokseong ⇀ Gurye ⇀ Suncheon ⇀ Yeocheon ⇀ Yeosu
  • Trung tâm quản lý đồ thất lạc ga Seodaejeon : ☎ 042-259-2499Cách đặt vé tàu và hướng dẫn sử dụng