Living in Daejeon

Xe buýt ngoại thành và xe buýt cao tốc

Khi muốn đến một nơi xa thì đi xe buýt ngoại thành và xe buýt cao tốc rất tiện lợi. Vé xe buýt có thể mua được ở Bến xe, trạm xe hoặc có thể mua ở trên mạng

Bến Xe buýt ngoại thành và xe buýt cao tốc

Bến xe Địa chỉ Số điện thoại Website liên quan
Bến xe tổng hợp Daejeon 1689, đại lộ Dongseo, quận Đông 1577-2259 www.djbusterminal.co.kr
Bến xe khách ngọai thành khu vực Tây Nam 350, đường Yudeung- cheondon 1688-5406 www.djbusterminal.co.kr
Bến xe buýt ngoại thành Yuseong 41-4, đường Gyery- ong, quận Yuseon 042-823-2240 www.bustago.or.kr
Bến xe Cheongsa Daejeon 189, đường Cheong- sa, quận Seo (Tây) 042-486-7788 www.djbusterminal.co.kr
Bến xe Dunsan dành cho xe buýt cao tốc Daejeon Cheongsa 281, đường Cheong- sa, quận Seo (Tây) 042-485-0181 www.kobus.co.kr
Bến xe cao tốc Yuseong Geumho 54, đại lộ Jang, quận Yuseong 042-822-0386 www.kobus.co.kr