Living in Daejeon

Xe đạp(Ta- shu)

Xe đạp(Ta- shu)

Ở thành phố Daejeon đang sử dụng hệ thống xe đạp công cộng ta-shu nhằm xây dựng văn hóa đi xe đạp và giữ gìn môi trường trong sạch. Bất kì ai cũng có thể sử dụng Ta-shu một cách tự do sau khi làm các thủ tục đơn giản để xác nhận họ tên của người mượn tại các điểm cho mượn xe đạp tự động gần nhất (KIOSK). Hiện đang có khoảng hơn 2.000 chiếc ‘Ta-shu~’ được vận hành tại hơn 160 điểm cho mượn xe.

  • KIOSK: Thiết bị phụ trách việc cho mượn và trả xe thay cho người quản lý
    (1) Tham khảo website :http://www.tashu.or.kr/ để biết hêm về dịch vụ công cộng Ta shu
    (2) Khi sử dụng Ta shu có điều gì bất tiện thì khai báo & hỏi đáp theo số: 1899-2282
z