Living in Daejeon

Taxi

Theo quy định của Luật kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, taxi được chia thành nhiều loại như taxi cỡ nhẹ, taxi cỡ nhỏ, taxi cỡ vừa, taxi cỡ lớn, taxi mô phạm, taxi cao cấp, tuy nhiên ở thành phố Daejeon hiện nay chỉ có taxi cỡ vừa. Hiện nay vẫn chưa có taxi hỗ trợ dịch vụ thông dịch tiếng nước ngoài, tuy nhiên, nếu bạn gọi đến số 1588-5644 (www.bbbkorea.org) thì những tình nguyện viên của tổ chức bbb sẽ thông dịch giúp bạn.

Taxi thường

Có thể bắt taxi ở bến xe taxi. Trên nóc xe có đèn sáng ghi chữ “TAXI” và ở phía trên phải ở phía trước có đèn ghi "‘Xe trống’ (‘Bincha’)” màu đỏ để người đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Giá tiền là 2.800 won cho 2 km đầu tiên và sau đó thì số tiền sẽ tăng lên tùy theo số km và thời gian vận hành. Từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng thì giá taxi sẽ tăng lên 20%.

Taxi gọi

Là loại taxi thông thường được gắn thêm bộ đàm để có thể gọi taxi đến địa điểm khách hàng yêu cầu mà không phải trả thêm tiền. Hiện nay, tại Daejeon có 3 hãng taxi gọi là: taxi Hanbit, taxi Yangban và taxi S Call Hanbat

※ Tổng đài Hanbit 042-540-8282, 042-525-0000
   Tổng đài Yangban 042-586-8000 / Tổng đài Hanbat S 042-242-8800