Living in Daejeon

Chuyển nhà

Chuyển nhà

Khi Chuyển nhà tại Hàn Quốc, đa số mọi người thuê các công ty chuyển nhà- những công ty cung cấp cả dịch vụ đóng gói và vận chuyển đồ. Nếu muốn thuê các công ty chuyển nhà thì đầu tiên bạn phải liên lạc với công ty chuyển nhà đó để yêu cầu cung cấp báo giá. Sau khi kiểm tra báo giá mà nhân viên công ty đã đến và cung cấp cho bạn, bạn nên thương lượng kĩ, sau đó mới kí hợp đồng. Khi kí hợp đồng, phải kiểm tra tỉ mỉ các vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển nhà. Trong trường hợp phát sinh thiệt hại trong quá trình vận chuyển như đồ đạc bị hỏng, mất v.v., cần giữ lại các chứng cứ thiệt hại để yêu cầu công ty chuyển nhà bồi thường.

※Những việc cần làm sau khi chuyển nhà
(1) Phải đến Phòng Dân sự của quận hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của nơi bạn chuyển đến để thay đổi địa chỉ cư trú trên thẻ cư trú người nước ngoài.
(2) Cầm theo thẻ cư trú người nước ngoài đã được sửa địa chỉ cư trú và hợp đồng thuê nhà đến văn phòng đăng kí để được nhận ngày xác nhận trên nội dung Hợp đồng.

  • Ngày xác nhận là việc xác nhận hợp đồng thuê nhà của cơ quan có thẩm quyền để chứng minh thực sự là có sự tồn tại của hợp đồng thuê nhà đúng như ngày xác nhận đó. Nếu nhận được ngày xác nhận thì khi nhà bị bán đấu giá hoặc tịch thu thanh lí để trả nợ, bạn sẽ được ưu tiên trả lại trước tiền đặt cọc. Vì vậy, bạn phải nhận ngày xác nhận để bảo vệ quyền được ưu tiên của mình.