Living in Daejeon

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà

  • Phương pháp ký hợp đồngth uê nhà
    • (1) Đầu tiên, trước khi kí hợp đồng thuê nhà phải kiểm tra mối quan hệ quyền lợi (quan hệ nợ và vay nợ) đối với căn hộ định thuê. Trường hợp qua cầu nối chung gian là công ty môi giới bất động sản thì công ty môi giới bất động sản có nghĩa vụ phải cho người thuê nhà xem các tài liệu chứng cứ và giấy tờ nhà đất như Bản sao đăng kí bất động sản v.v. trước khi kí hợp đồng. Do pháp luật hiện nay quy định các công ty môi giới bất động sản phải bồi thường thiệt hại cho người thuê nhà nếu người thuê nhà bị thiệt hại do công ty môi giới bất động sản không cho người thuê nhà kiểm tra các tài liệu trên, do đó, có thể dễ dàng kiểm tra mối quan hệ quyền lợi đối với nhà ở liên quan.

    • (2) Sau khi kiểm tra quan hệ quyền lợi mà không có vấn đề gì thì có thể kí hợp đồng thuê nhà. Trước khi kí hợp đồng, người thuê và người cho thuê bàn bạc về các nội dung cụ thể liên quan đến hợp đồng thuê nhà (thời hạn hợp đồng, tiêu chuẩn áp dụng khi hủy hợp đồng thuê nhà trước thời hạn v.v.) và ghi rõ nội dung đã được thỏa thuận vào hợp đồng thuê nhà, sau đó, hai bên kí tên, đóng dấu và mỗi bên giữ 01 bản của hợp đồng.

    • (3) Khi kí hợp đồng, hai bên sẽ bàn bạc và thỏa thuận về số tiền đặt cọc, thời gian và phương thức thanh toán nốt số tiền còn lại, sau đó ghi vào trong hợp đồng. Tuy nhiên, thông thường thì sẽ trả số tiền đặt cọc bằng 10% tổng số tiền, sau đó, số tiền còn lại sẽ được trả vào lúc chuyển đến ở. Khi đó, hai bên cũng sẽ bàn bạc và quyết định số tiền và phương thức thanh toán phí môi giới bất động sản cho công ty môi giới.
  • Thời hạn hợp đồng thuê nhà
    • Để bảo vệ người thuê nhà, thông thường, thời hạn hợp đồng thuê bất động sản là 2 năm. Tuy nhiên, hợp đồng có thời hạn dưới 2 năm do có sự thỏa thuận giữa các bên đương sự cũng được công nhận là hợp đồng có hiệu lực.