Living in Daejeon

체류 및 국적취득

 • 외국인의 체류
 • 외국인 등록
 • 외국인의 신고의무
 • 국적 취득

Nghĩa vụ khai báo của người nước ngoài

Khai báo khi thay đổi thong tin đăng ký người nước ngoài

Trong vòng 14 ngày sau khi có những lí do khai báo như các mục dưới đây, người nước ngoài phải khai báo những nội dung thay đổi trong thông tin cá nhân của bản thân với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền.

 • Lý do khai báo
  • Khi thay đổi họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh và thay đổi quốc tịch
  • Khi thay đổi số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, thời hạn của hộ chiếu
  • Khi người nước ngoài có các loại thị thực như: Văn hóa nghệ thuật (D-1), Du học ((D-2), Tu nghiệp thông thường (D-4), Phóng viên thường trú (D-5), Hoạt động tôn giáo (D-6), Chuyên gia quản lý (D-7), Doanh nghiệp đầu tư (D-8), Kinh doanh thương mại (D-9) thay đổi đoàn thể hay cơ quan trực thuộc (bao gồm cả thay đổi tên gọi của cơ quan hay đoàn thể)
 • Thời giankh ai báo
  • Trong vòng 14 ngày kể từ ngày phát sinh những lí do khai báo nêu trên, nếu người nước ngoài đã đăng kí không khai báo trong thời gian quy định thì sẽ phải nộp tiền phạt.
 • Chuẩn bị giấy tờ
  • Hộ chiếu và thẻ cư trú người nước ngoài, đơn khai báo, giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi

Khai báo thay đổi cư trú

Khi thay đổi nơi cư trú, người nước ngoài đã đăng kí phải thông báo cho Phòng Dân sự tại Văn phòng quận ở nơi cư trú mới chuyển đến hoặc Phòng Quản lí xuất nhập cảnh có thẩm quyền trong vòng 14 ngày sau khi chuyển đến nơi ở mới.

 • Chuẩn bị giấy tờ
  Giấy khai báo, hộ chiếu hoặc chứng minh thư người nước ngoài, giấy chứng nhận nơi cư trú ※Trong vòng 14 ngày nếu không khai báo sẽ bị phạt tiền.
 • ※ Phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố DAEJEON

  Nhiệm vụ chính của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh là phụ trách các công việc khai báo và thay đổi nơi cư trú, cấp phép lưu trú như là gia hạn thời gian lưu lại, đăng ký người nước ngoài. Ngoài ra, cơ quan này còn phụ trách việc điều tra xem người nước ngoài có vi phạm quy định của Luật quản lí xuất nhập cảnh hay không, đồng thời quyết định các biện pháp trục xuất nếu người nước ngoài vi phạm Luật quản lý xuất nhập cảnh. Người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc từ 91 ngày trở lên kể từ ngày nhập cảnh phải đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền ở nơi cư trú để làm thủ tục đăng kí người nước ngoài.

  • Khu vực quản lý: Toàn bộ thành phố Daejeon, thành phố tự trị đặc biệt Sejong, tỉnh Chungcheongnam (ngoại trừ thành phố Cheonan, Asan, Seosan, huyện Yesan, Taean, Dangjin, Hongseong, cảng Janghwang, Boryeong), huyện Yeongdong, huyện Okcheonthuộc tỉnh Chungcheongbuk
  • Vị trí : 7, đường số 26, đường Mokjung, quận Jung, thành phố Daejeon (Phường Jungchon)
  • Điện thoại : 042-220-2001, Fax : 042-255-0496
  • Trang web : http://immigration.go.kr (Cơ quan Chính sách người nước ngoài và Quản lý xuất nhập cảnh)